Tem Napoléon III Pháp và Napoléon thuộc địa dùng ở Đông Dương

Tem Napoléon III dùng tại Đông Dương có 2 loại: một loại là tem Pháp dùng tại Đông Dương, một loại là tem Pháp phát hành dùng riêng cho các nước thuộc địa. TEM NAPOLÉON III CỦA PHÁP DÙNG TẠI ĐÔNG DƯƠNG Trong quý 1/1863, mẫu tem Napoléon III 20c không răng của Pháp bắt đầu được bán tại bưu …

Xem bài viết

Chiếm lục tỉnh Nam Kỳ và cước thư Cochinchine giai đoạn 13/1/1863-31/12/1866

Bị chinh phục bởi một lực lượng viễn chinh gửi đến châu Á, Cochinchine trở thành thuộc địa của Pháp vào năm 1862 theo Hiệp ước Nhâm Tuất, ban đầu gồm Gia Định, Định Tường (Mỹ Tho), Biên Hòa, sau này có thêm 3 tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kỳ, người …

Xem bài viết

Cước thư Cochinchine giai đoạn 1/1/1867-30/8/1871

Ngày 22/11/1866, một Sắc lệnh thông qua biểu cước bưu chính mới áp dụng cho thư gửi tại Nam Kỳ có hiệu lực từ 1/1/1867. Về cơ bản tôi thấy không có nhiều sự khác biệt so với giai đoạn 1863-1866 trước đó nhưng được quy định chi tiết hơn. CƯỚC THƯ THƯƠNG MẠI 1. Gửi trong Cochinchine. Thư gửi …

Xem bài viết

Cước thư Cochinchine giai đoạn 1/9/1871-30/6/1876

Trong giai đoạn này, tôi chọn mốc 1/9/1871 dựa theo thời điểm cước thư quân đội tăng từ 20c lên 25c. Còn mốc 30/6/1876 căn cứ theo một Nghị định của tổng thống Pháp ký ngày 4/5/1876 ấn định các khoản phí áp dụng cho thư từ đến từ các thuộc địa của Pháp. Nghị định có hiệu lực tại các …

Xem bài viết