Dấu Par Avion dạng G6A | tuyến Saigon-Marseillle qua Air Orient năm 1931


Ngày 3/2/1931, Air-Orient thực hiện chuyến bay đầu tiên kết nối giữa France và Indochine. Một con dấu hàng không Par avion màu đỏ được sử dụng trong một thời gian ngắn, nó rất giống với dấu Par avion G6 Voie Hollandaise (K.L.M) của Desrousseaux, chỉ khác dòng chữ hàng cuối cùng là hãng hàng không “Via Air Orient”. Derousseaux không đưa con dấu Par avion này vào trong tài liệu của ông nên tôi có bổ sung thêm. Vì nó khá giống với phân loại G6 của Desrousseaux nên tôi ký hiệu nó là G6A.

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G6A

Nơi dùng: Bưu cục Saigon-Central

Thời gian sử dụng: 1931

Dấu Par Avion dạng G6A trên bì thư gửi từ Hà Nội tới Rhone, Pháp ngày 19/10/1931

Bộ sưu tập về postal markings của Ron Bently tại sicp-online.org cũng không đề cập tới con dấu Par Avion này, thay vào đó ông và Desrousseaux chỉ nhắc tới con dấu Par Avion G6 dưới đây. Chúng rất giống nhau, chỉ khác nhau về hãng hàng không (Air-Orient v.s K.L.M) ở dòng chữ cuối cùng.

Dấu Par Avion G6 Desrousseaux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap