Dấu Par Avion dạng G10 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Saigon-Central 1932-1939


Dấu hàng không này dùng cho thư máy bay đi từ Sài Gòn tới Marseille trong giai đoạn 1932-1939. Đây cũng là một trong những dấu par avion rất phổ biến thời Đông Dương, nó có kích thước 12mm x 60mm với 3 màu đen, xanh, đỏ trong đó màu đen hay gặp nhất, màu xanh khá hiếm. Desrousseux phân loại nó vào dạng G10 với những đặc điểm như sau:

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G10 Desrousseaux

Dấu Saigon-Marseille màu đen

Dấu Saigon-Marseille màu đỏ

Kích thước: 12mm x 60mm | Màu sắc: Đen, xanh, đỏ

Sử dụng tại Sài Gòn từ năm 1932 đến 1939

Dấu Saigon-Marseille G10 màu đen trên bì thư gửi từ Sài Gòn tới Paris, Pháp

Trong tài liệu của Desrousseaux ông chỉ ra rằng con dấu Saigon-Marseille màu đen sử dụng trên các bì thư thường, dấu Saigon-Marseille màu đỏ và xanh sử dụng trên bì thư thực gửi.

Dấu Saigon-Marseille G10 màu đỏ trên bì thư bảo đảm từ Hải Phòng đi Thụy Sĩ

Tuy nhiên, tôi thấy điều này không hoàn toàn đúng, cũng có lúc bì thư gửi bảo đảm nhưng sử dụng dấu màu đen.

Dấu Saigon-Marseille G10 màu đen trên bì thư bảo đảm từ Sài Gòn gửi đi Pháp

Hoặc một bì thư hàng không gửi đi Bỉ không phải thư bảo đảm nhưng vẫn được đóng dấu màu xanh.

Dấu Saigon-Marseille G10 màu xanh trên bì thư gửi từ Sài Gòn đi Bỉ

Không có mốc thời gian chính xác con dấu hàng không trên bắt đầu sử dụng từ ngày nào nhưng thời điểm đầu năm 1932 tôi đã thấy tồn tại con dấu này.

Dấu hàng không dạng G10 Desrousseaux trên bì thư gửi đi Paris ngày 21/1/1932
Dấu hàng không dạng G10 Desrousseaux trên bì thư gửi đi Paris ngày 21/1/1932
Dấu Par Avion dạng G10 Desrousseaux đóng 2 lần trên phong bì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap