Dấu bưu cục Type A1 Desrousseaux


Nhật ấn A1 Desrousseaux được sản xuất rồi sử dụng tại Nam Kỳ từ năm 1880 với đặc trưng là font chữ Elzévir. Nó được sử dụng tại 21 bưu cục Nam Kỳ. Dạng A1 này tương đối hiếm, thậm chí còn hiếm hơn những dấu hủy kim cương CCH hoặc CCN. Có vẻ chúng sử dụng trong dịch vụ điện tín nhiều hơn, số ít còn lại được đóng dấu hủy trên tem hoặc trên một số mảnh xé bì thư.

NHẬT ẤN TYPE A1 DESROUSSEAUX

Font chữ Elzévir

Tên thuộc địa nằm ở trên, tên bưu cục nằm ở dưới

Type A1 Desrousseaux

Cochinchine | Bien-Hoa

Type A1 Desrousseaux

SocTrang | 1888 | Type A1 Desrousseaux

Type A1 Desrousseaux

Cochinchine | Bien-Hoa | 1884

Type A1 Desrousseaux

Cochinchine | VinhLong | 1883

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap