Dấu bưu cục Type A Desrousseaux


Loại A Desrousseaux được đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ giữa năm 1863 đến năm 1877 rồi tiếp tục được sử dụng nhiều năm sau đó. Loại A có đặc trưng là tên thuộc địa nằm ở phía trên, tên bưu cục nằm ở phía dưới. Cần phân biệt như vậy bởi vì các loại nhật ấn còn lại, tên thuộc địa được chuyển xuống dưới tên bưu cục chuyển lên trên. Loại A mang 2 bông hoa hai bên; số nét vòng tròn bên trong cũng không cố định, dao động từ 31-38 chấm tròn.

NHẬT ẤN TYPE A DESROUSSEAUX

Tên thuộc địa nằm ở phía trên, tên bưu cục nằm ở dưới

2 bông hoa hai bên | Vòng tròn bên trong 31-38 chấm tròn

DẠNG A DESROUSSEAUX DÙNG TẠI COCHINCHINE

Cochinchine | SaiGon 8/9/1875

33 chấm tròn

Cochinchine | SaiGon 28/7/1865

35 chấm tròn

Cochinchine | SaiGon 6/2/1871

31 chấm tròn

Cochinchine | MyTho 21/3/1869

34 chấm tròn

Cochinchine | VinhLong 12/6/1876

34 chấm tròn

Cochinchine | Caps Jacques 16/1/1888

33 chấm tròn

Dấu bưu cục dạng A Desrousseaux được sử dụng tại 4 thuộc địa: Annam, Cochinchine, Tonkin, Cambodge. Thời kỳ này đánh dấu bằng việc Pháp chiếm được Nam Kỳ và biến thành thuộc địa nên con dấu Cochinchine | Sài Gòn là phổ biến nhất.

DẠNG A DESROUSSEAUX DÙNG TẠI ANNAM

Annam | Quin-Hon 28/5/1880

33 chấm tròn

Annam | Quin-Hon 12/3/1881

33 chấm tròn

Annam | Hue 14/12/1876

34 chấm tròn

DẠNG A DESROUSSEAUX DÙNG TẠI TONKIN

Tonquin | Hanoi 12/9/1885 | 33 chấm tròn

Tonquin | Haiphong 28/1/1884 | 33 chấm tròn

DẠNG A DESROUSSEAUX DÙNG TẠI CAMBODGE

Cambodge | PnumPenh 30/6/1884 | 34 chấm tròn

Nhật ấn dạng A Desrousseaux còn có con dấu Singapor – Saigon, đó là con dấu đường thủy, khá hiếm, đặc biệt khối ngày tháng xếp lộn khiến số 3 bị ngược. Nhật ấn dạng A Desrousseaux rất hay bắt gặp khối ngày tháng bị xếp ngược như vậy.

Singapor | Saigon 6/5/1893 | 33 chấm tròn

Một nghiên cứu của Pannetier còn chỉ ra thêm số chấm liên quan tới thời gian đưa vào sử dụng như dưới đây. Tuy nhiên, loại 34 chấm của bưu cục MyTho ở trên có vẻ hơi khác biệt một chút khi nó được sử dụng năm 1869. Còn lại tôi thấy khá đúng.

Số chấmThời gian sử dụng
31 chấm1870-1874
33 chấm1875-1886
34 chấm1875-1886
35 chấm1864-1871
38 chấm1865-1869

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap