Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a1 Desrousseaux


Loại nhật ấn này cũng có hình lục giác nhưng tên bưu cục và chữ CORR.D.ARMÉES có trọng tâm nằm trên đường chéo hình lục giác. Dạng a1 được người Pháp mang tới Sài Gòn vào cuối năm 1862, sử dụng cùng với con dấu ESTABLISSTS FRANÇAIS DE LA COCHINCHINE (type PR Desrousseaux), và là một trong những con dấu nhật ấn đầu tiên sử dụng tại Đông Dương.

CORR.D.ARMÉES TYPE A1 DESROUSSEAUX

Hình lục giác, dấu hoa thị 2 bên

Tiêu đề CORR.D.ARMÉES

Chữ SAIGON và CORR.D.ARMÉES nằm theo trục đường chéo

Sử dụng tại Sài Gòn giai đoạn đầu lúc Pháp mới xâm chiếm. Có 2 màu mực: xanh & đen

Dấu mực xanh

Dấu mực xanh

Dấu mực đen

Dấu mực đen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap