Hà Tiên | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES


THÔNG TIN VỀ BƯU CỤC VÀ CON DẤU

Bưu cục Hà Tiên được khai trương ngày 25 tháng 3 năm 1873. Giai đoạn đầu, bưu cục này sử dụng dấu hủy tem CCH và dấu nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES. Sau đó tới khoảng tháng 12/1876 không còn sử dụng dấu CCH nữa mà chuyển sang sử dụng dấu CORR.D.ARMÉES dùng chung cho hủy tem và đóng lên phong bì. Bưu cục Hà Tiên cũng cung cấp dịch vụ điện báo, được minh chứng qua hai bì thư gửi năm 1870 với dấu Sài Gòn ở mặt sau và một bản điện báo viết tay đóng dấu HATIEN.

NHẬT ẤN QUÂN ĐỘI CORR.D.ARMÉES HÀ TIÊN

Chữ trên con dấu: CORR.D.ARMÉES HATIEN, khối ngày tháng ở giữa, hoa thị 2 bên

Chỉ có màu đen duy nhất

Được phân loại vào nhật ấn quân đội Type a Desrousseaux

Về phân loại, dấu CORR.D.ARMÉES của bưu cục HATIEN được phân vào Dạng a Desrousseaux trong các loại dấu nhật ấn quân đội dùng tại Đông Dương trước năm 1898.

THỐNG KÊ BÌ THƯ VÀ VẬT PHẨM ĐÓNG DẤU CORR.D.ARMÉES HATIEN

Vật phẩmNgày thángMàu sắc con dấuMô tả bì thư
Thư26/4/1870ĐenBì thư dán tem con Ó 20c hủy bởi dấu CCH
Thư12/11/1870ĐenBì thư dán tem con Ó 20c hủy bởi dấu CCH
Thư9/2/1876ĐenDán tem Cerès 25c hủy bởi dấu CCH
Thư10/2/1878ĐenDán tem Cerès 25c hủy bởi nhật ấn quân đội
Thư14/12/1882Đen2 tem Alphée-Dubois hủy bởi nhật ấn quân đội

VẬT PHẨM MINH HỌA:

25c Cèrés bị hủy bởi dấu nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES Hà Tiên trên một bì thư gửi đi Pháp ngày 10/2/1878

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap