Sóc Trăng | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMEES


Bưu điện Soctrang được khai trương vào ngày 21 tháng 5 năm 1875. Có 2 loại dấu quân đội CORR.D.ARM tại Sóc Trăng: một dấu hình lục giác, một dấu hình tròn.

Dấu CORR.D.ARM Sóc Trăng hình lục giác ngày 8/2/1887

CORR.D.ARMEES Sóc Trăng còn có dấu hình tròn, dưới đây là một con dấu được sử dụng năm 1891.

Bì thư quân đội gửi từ Sóc Trăng đi Pháp, cước phí 15c áp dụng cho thư quân đội. Dấu CORR.D.ARMEES Sóc Trăng nằm ở góc dưới bên trái

Dấu CORR.D.ARMEES Sóc Trăng hình tròn ngày 23/12/1891

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap