Mỹ Tho | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


Bưu cục Mỹ Tho thành lập ngày 15 tháng 7 năm 1863, sử dụng 2 dấu kim cương CCN3, một trong số đó được trao cho bưu cục Goden năm 1865 và sau đó là bưu cục Sadec vào tháng 7 năm 1867. CCN3 sử dụng tại Mỹ tho có 2 màu đen và xanh lam. Từ năm 1872 cho đến 1874, bưu cục Mỹ Tho sử dụng thêm dấu kim cương CCH dạng 3.

Về dấu nhật ấn, có 3 loại dấu nhật ấn quân đội sử dụng tại Mỹ Tho, khác nhau ở tiêu đề CORR.D.ARM và cách viết MYTHO như dưới đây:

LOẠI 1

CORR.D.ARM | MY-THO

Sử dụng 1863-1874

Màu xanh + đen

Type b Desrousseaux

LOẠI 2

CORR.D.ARMÉES | MY-THO

Sử dụng 1867-1875

Màu đen duy nhất

Type a Desrousseaux

LOẠI 3

CORR.D.ARMÉES | MYTHO

Sử dụng từ cuối 1874

Màu đen duy nhất

Type a Desrousseaux

VẬT PHẨM MINH HỌA:

CORR.D.ARM MY-THO màu xanh, tháng NOV xếp lộn ngược, dấu hủy tem CCN2
CORR.D.ARMÉES MY-THO 10/9/1869 màu đen, dấu hủy tem CCN2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap