Gò Công | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


Bưu cục Gò Công thành lập ngày 15 tháng 7 năm 1863, sử dụng viên kim cương CCN5, sau đó tiếp nhận được 2 viên tem với dấu ngày của quân đội. Dấu CCN5 đôi khi được thay thế bằng dấu CCH giữa 1872 và 1873.

NHẬT ẤN QUÂN ĐỘI CORR.D.ARM BARIA

VẬT PHẨM MINH HỌA:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap