Cholen (Chợ Lớn) | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


CHO-LEN là tên người Pháp đặt, còn người Việt Nam thân thuộc với cái tên Chợ Lớn. Thời Pháp mới cai trị thì Sài Gòn và Chợ Lớn là 2 tỉnh tách biệt, tới năm 1930 mới sáp nhập vào với nhau. Ngược lại dòng lịch sử thì thành phố Chợ Lớn được thành lập ngày 6 tháng 6 năm 1865 theo nghị định của Thống đốc Nam Kỳ với diện tích nhỏ bé khoảng gần 1 km2, chỉ là một phần quận 5 hiện nay. Ngày 20/10/1879, Chợ Lớn được công nhận đô thị loại hai, ngang cấp với các thành phố như Tourane và Phnôm Pênh.

THÔNG TIN VỀ BƯU CỤC VÀ CON DẤU

Bưu cục Chợ Lớn được thành lập sớm hơn, vào cuối năm 1864. Dấu hủy tem ban đầu sử dụng CCN4 của Bà Rịa, tới đầu năm 1876 thì dừng chuyển sang sử dụng dấu CCH (dạng 3) của Sài Gòn trong một thời gian ngắn cho tới tháng 12/1876 chuyển sang hủy tem bởi dấu ngày. Bưu điện không còn dùng CCHCCN nữa do con dấu bị mòn và việc đóng đồng thời 2 loại dấu: (CCH, CCN) và dấu nhật ấn gây nhiều bất tiện. Kể từ tháng 12/1876, các bì thư bắt đầu chuyển sang sử dụng một loại dấu nhật ấn duy nhất vừa dùng để hủy tem và đóng trên phong bì. Còn dấu nhật ấn quân đội có dòng chữ CORR.D.ARM ở trên, chữ CHO-LEN ở dưới, ở giữa là khối ngày tháng có thể linh động tháo ra, lắp vào. Loại nhật ấn này sử dụng hai màu mực gồm: xanh và đen.

NHẬT ẤN QUÂN ĐỘI CORR.D.ARM CHO-LEN

Type b Desrousseaux

CORR.D.ARM ở trên, CHO-LEN ở dưới

Lục giác nằm ngang, dấu hoa thị 2 bên, khối ngày tháng ở giữa

Màu sắc: xanh lam, đen

Dấu quân đội CORR.D.ARM CHO-LEN ngày 2/3/1866 màu xanh lam

Dấu quân đội CORR.D.ARM CHO-LEN ngày 12/3/1877 màu đen

Dấu quân đội CORR.D.ARM CHO-LEN ngày 2/11/1865 màu xanh lam

THỐNG KÊ BÌ THƯ VÀ VẬT PHẨM ĐÓNG DẤU CORR.D.ARM CHOLEN

Nhật ấn quân đội bưu cục CHO-LEN được sử dụng rất ít. Cho tới nay, chúng được biết đến tồn tại trên một số bì thư và vật phẩm dưới đây:

Vật phẩmNgày thángMàu sắc con dấuMô tả bì thư
Thư28/9/1865ĐenBì thư dán cặp 10c Eagle bị hủy bởi dấu CCN4
Thư2/11/1865Xanh lamCặp 10c Eagle bị hủy bởi dấu CCN4
Thư2/1/1866Xanh lam4 tem Eagle 5c gửi đi Paris
Thư2/2/1866ĐenCặp Eagle 10c
Thư2/3/1866Xanh lam4 tem Eagle 5c gửi đi Avignon
Thư31/3/1866Xanh lamTem Eagle 20c bị hủy bởi dấu CCN4
Thư18/4/1876Xanh lamTem Eagle 25c bị hủy bởi dấu CCN4
Thư14/2/1876N/AHủy tem bởi dấu CCH
Thư18/4/1876N/AHủy tem bởi dấu CCH
Thư4/12/1876N/A25c Cérès hủy bởi dấu ngày tháng
Thư12/3/1877Đen25c Cérès hủy bởi dấu ngày tháng, đi Canton de Montmort
Thư26/3/1877Đen25c Cérès hủy bởi dấu ngày tháng, đi Évreux Eure
Thư2/5/1877N/A25c Cérès hủy bởi dấu ngày tháng
Thư16/5/1877N/A25c Cérès hủy bởi dấu ngày tháng
Thư10/6/1881Xanh lam15c Sage hủy bởi dấu ngày tháng
Dải 5 tem2/12/1878Đen5 tem chết Cérès 15c số nhỏ
Dải 4 tem24/7/1878
18/11/1878
21/12/1878
N/A4 tem chết Cérès 15c số nhỏ
Dải 5 tem14/1/1878N/A5 tem chết Cérès 25c
Dải 3 tem3/12/1877
11/3/1878
N/A3 tem chết Cérès 25c

Màu đỏ là bì thư tôi đã kiểm chứng.

VẬT PHẨM MINH HỌA:

Phong bì quân đội với dấu CORR.D.ARM bưu cục CHO-LEN màu xanh ngày 2/3/1866

Có 2 bì cùng dán 4 tem con Ó 5c và đóng dấu nhật ấn ở các vị trí khá giống nhau, màu sắc bên ngoài bì thư cũng khá tương đồng.

Phong bì quân đội với dấu CORR.D.ARM bưu cục CHO-LEN màu xanh ngày 2/1/1866

Từ năm 1876, loại nhật ấn CORR.D. bắt đầu cho phép dùng để hủy tem, bưu cục CHO-LEN cũng không ngoại lệ.

25c Cèrés bị hủy bởi dấu nhật ấn quân đội CORR.D.ARM CHO-LEN trên một bì thư gửi đi Pháp ngày 12/3/1877

Dấu CORR.D.ARM CHO-LEN còn được đóng trên một dải 5 tem Cerès với cho mục đích sưu tập.

Dấu quân đội CORR.D.ARM CHO-LEN ngày 2/12/1878 màu đen. Hủy trên dải 5 tem Cèrés 15c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap