Tem Cérès dùng ở Đông Dương


Tem Cérès (nữ thần trông trọt và tình yêu) bắt đầu được sử dụng tại Đông Dương để thay thế cho tem con Ó bắt đầu vào những năm 1872. So với dòng tem thuộc địa Con Ó, tem Cérès có giá mặt phong phú hơn rất nhiều, gần như đủ loại từ mệnh giá nhỏ tới mệnh giá lớn. Tôi thống kê có tổng cộng 11 mẫu chia thành 2 series như sau:

NHỮNG MẪU TEM CÉRÈS DÙNG TẠI ĐÔNG DƯƠNG

Series 1

1c | Phát hành 1873

2c | Phát hành 1876

4c | Phát hành 1876

5c | Phát hành 1872

Series 2

Trong serie 2 này có hai loại giá mặt: giá mặt to và giá mặt nhỏ. Theo tài liệu của J. DESROUSSEUX, mẫu 15c số to không bao giờ được sử dụng tại Nam Kỳ

10c số nhỏ | Phát hành 1871

30c số to | Phát hành 1872

15c số nhỏ | Phát hành 1872

40c số nhỏ | Phát hành 1871

20c số nhỏ | Phát hành 1871

80c số to | Phát hành 1873

25c số nhỏ | Phát hành 1872

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap