Cần Giuộc (Can-Gioc) | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


Tên gọi Cần Giuộc xuất hiện với tư cách là một đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 9 tháng 11 năm 1864. Sau đó, bưu cục Can-Gioc thành lập năm 1865. Nhiều nhà sưu tập trước nay hầu như không có thông tin về con dấu sử dụng tại bưu cục này, ban đầu người ta cho rằng có thể sẽ CCN8 của Trảng Bàng được trao cho Tân An vào tháng 3 năm 1866, hoặc một trong những CCN3 của Mỹ Tho, hoặc CCN2 của Biên Hòa được trao cho Tây Ninh vào tháng 4 năm 1866, nhưng nhiều khả năng sẽ là một trong những CCN5 của Gocong, có 2 chiếc kể từ khi khai trương vào cuối năm 1863 (CCN5 này sẽ được sử dụng sau này tại Long Xuyên năm 1874).

Cho tới khi phát hiện ra một phong bì gửi ngày 27/12/1873 dán tem Ceres 25c hủy bởi dấu CCH và một dấu nhật ấn quân đội, tiêu đề CORR.D.ARM, loại type b Desrousseaux, thì người ta đính chính lại những thông tin ở trên không còn chính xác nữa.

NHẬT ẤN QUÂN ĐỘI CORR.D.ARM CẦN GIUỘC

Type b Desrousseaux

VẬT PHẨM MINH HỌA:

Nhật ấn CORR.D.ARM CAN-GIOC màu đen, dấu hủy tem CCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap