Tem Imperial Eagle dùng ở Đông Dương


Tem thuộc địa đầu tiên dùng ở Nam Kỳ là “Imperial Eagle”, ở Việt Nam hay gọi là tem “con Ó”. Chúng được phát hành rải rác từ năm 1859-1865 với tổng cộng 6 mẫu (1c, 5c, 10c, 20c, 40c, 80c) và dùng chung cho tất cả các thuộc địa Pháp. Thiết kế con tem có hình vuông, không có răng, mô tả một con đại bàng, trên đầu đội vương miện trong một khung tròn với dòng chữ “COLONIES DE L’EMPIRE FRANCAIS”.

Trong 6 mẫu này, giá mặt 10c tôi thấy được dùng trong những ngày đầu bưu cục Sài Gòn mở cửa tháng 5/1863, cùng thời điểm với mẫu tem Napoléon 20c xanh blue. Mẫu 10c thường được dùng theo một cặp để thanh toán cước phí 20c lúc đó. Mẫu 1c hầu như không có trên phong bì bởi chúng dùng để gửi các vật phẩm bưu chính cước phí rẻ hơn như imprimés, báo & tạp chí,.. mà những vật phẩm này trước năm 1870 có rất ít. Từ 1872-1873, do hết tem nên dòng tem con Ó dần thay thế bằng tem Cérès.

NHỮNG MẪU TEM IMPERIAL EAGLE DÙNG TẠI COCHINCHINE

1c – Dấu hủy CCH – Phát hành 1/5/1862

20c – Dấu hủy CCH – Phát hành 1865

5c – Dấu hủy Saigon – Phát hành 1/5/1862

40c – Dấu hủy CCH – Phát hành 1859

10c – Dấu hủy CCH – Phát hành 1859

80c – Dấu hủy CCH – Phát hành 1865

Thời điểm phát hành mẫu tem khác với thời điểm chúng được lưu hành tại Cochinchine bởi những mẫu tem trên được phát hành tại Pháp và luôn có độ trễ nhất định trong quá trình vận chuyển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap