Dấu CCN2 dùng tại Biên Hòa và Tây Ninh


Dấu CCN2 có hình thoi (kim cương, diamond hoặc lozenge theo tên gọi khác), mỗi cạnh gồm 8×8 chấm, dùng để hủy tem, chữ CCN ở giữa viết tắt của từ Cochinchine. CCN2 ban đầu được dùng tại Biên Hòa từ năm 1863 cho tới 1874, bưu cục này có 2 con dấu CCN2. Tới tháng 5/1866, một trong hai con dấu này được chuyển tới bưu cục Tây Ninh, dùng tới tháng 5/1876 thì dừng bởi con dấu bắt đầu mòn.

DẤU HỦY THUỘC ĐỊA CCN2

8 x 8 chấm

Dùng tại Biên Hòa từ 1863-1874, Tây Ninh 1866-1876

Minh họa dấu CCN2 dùng tại Biên Hòa trong giai đoạn từ 1863-1874:

Bì thư có dấu CCN2 gửi từ Biên Hòa đi Toulou ngày 1/12/1864. Dấu CCN2 dùng để hủy 4 tem con Ó 10c, bên phải là dấu nhật ấn CORR.D.ARM BIEN-HOA

Có vẻ bì thư trên là giả với các con dấu rất rõ nét, dưới đây là bì thư con Ó 20c gửi từ Biên Hòa năm 1867 được đóng dấu CCN2.

Bì thư minh họa dấu CCN2 dùng tại Biên Hòa từ 1863-1874, dấu hủy CCN2 trên tem con Ó 20c, nhật ấn Biên Hòa 26/8/1867

Minh họa dấu CCN2 dùng tại Tây Ninh giai đoạn 1866-1876:

Bì thư minh họa dấu CCN2 dùng tại Tây Ninh từ 1866-1876, dấu hủy CCN2 trên tem con Ó 20c, nhật ấn Tây Ninh 13/10/1871

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap