Dấu bưu cục Type G5 Desrousseaux


Dạng G5 Desrousseaux có tên lãnh thổ và tên thành phố liền nhau, ngăn cách nhau bởi dấu gạch ngang chứ không nằm ở 2 phía như các dạng G khác. Chỉ có 2 bưu cục tồn tại nhật ấn loại G5 này là TUY HÒA -ANNAM và PAKSE-LAOS.

NHẬT ẤN TYPE G5 DESROUSSEAUX

Tên lãnh thổ và tên thành phố liền nhau

Pakse và Laos liền nhau, cách nhau bởi dấu gạch ngang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap