Dấu bưu cục Type G6 Desrousseaux


G6 là loại nhật ấn có tên quốc gia/vùng lãnh thổ đổi lên trên, tên thành phố đảo xuống dưới. Dạng này xuất hiện sau thế chiến II và Desrousseaux có đưa ra hình minh họa bưu cục Kraite, Cambodge.

NHẬT ẤN TYPE G6 DESROUSSEAUX

Một vòng tròn đơn

Tên quốc gia ở trên, tên thành phố ở dưới

Cambodge | Kraite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap