Dấu bưu cục Type G4 Desrousseaux


Loại G4 có kích thước nhỏ (24mm), xuất hiện vào khoảng năm 1948. Dạng G4 được sử dụng trong chuyến bay Hà Nội – Côn Minh ngày 11/6/1948 nên G4 chỉ có duy nhất chỉ có một con dấu.

NHẬT ẤN TYPE G4 DESROUSSEAUX

Một vòng tròn đơn, size nhỏ (24mm)

Hanoi | Tonkin

Nhật ấn Desrousseaux dạng G4 trên bì thư hàng không Hanoi – KunMing 11/6/1948

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap