Dấu bưu cục Type G1 Desrousseaux


Dấu nhật ấn dạng G nhưng có thêm 2 hoa thị hai bên được Desrousseaux phân vào loại G1. “Hoa thị” không nhất thiết phải giống nhau, có thể là hình chữ thập, chữ X, dấu sao, hoa 8 cánh,.. Dạng G1 lần đầu đưa vào sử dụng năm 1923, muộn hơn một chút so với dạng G.

NHẬT ẤN TYPE G1 DESROUSSEAUX

Một vòng tròn đơn

Dấu sao, chữ X, chữ thập hoặc hoa thị 2 bên

Dấu X hai bên

Hoa 8 cánh hai bên

Dấu X hai bên

4 chiếc lá xếp hình dấu X

4 hình chữ nhật nhỏ

Chữ thập hai bên

Do dạng G1 có rất nhiều kiểu khác nhau nên tôi sẽ đưa thật nhiều hình ảnh minh họa cho các bạn.

LOẠI CHỮ TO, ĐẬM

Cana | Annam

DaLat | Annam

Hue | Annam

Hanoi | Tonkin

Djiring | Annam

Vientiane | Laos

Mimot | Cambodge

HaiPhong | Tonkin

LOẠI CHỮ NHỎ

Dạng G1 còn có kiểu chữ nhỏ như ở hình trên, kích thước con dấu không thay đổi, vẫn là 26-27mm.

Trường hợp dấu hoa thị 2 bên được thay bằng dấu gạch ngang, Desrousseaux phân loại vào dạng G1(t). “t” viết tắt của từ “traits” trong tiếng Pháp. Loại G1(t) hay được sử dụng tại Lào & Cambodge.

DẠNG G1(t) DESROUSSEAUX

Dạng G1 nhưng “tháng” biểu thị bằng chữ cái: FEV, JANV, NOV, AOUT,.. được Desrousseaux xếp vào dạng G1(l), với “l” là chữ cái đầu của từ lettres trong tiếng Pháp. Loại G1(l) ít gặp hơn Dạng G1.

DẠNG G1(l) DESROUSSEAUX

Tháng biểu thị bằng chữ cái: FEV, JANV, NOV, AOUT,..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap