Dấu bưu cục Type G Desrousseaux


Nhật ấn dạng G Desrousseaux có đặc trưng là con dấu vòng tròn đơn, kích thước dao động 26-27mm. Vòn tròn bên trong để tách biệt khối ngày tháng với khối địa danh được bỏ đi. Khối ngày tháng cũng có 2 kiểu: một kiểu “tháng” sử dụng chữ cái (FEV, JANV, NOV, AOUT,..) và một kiểu “tháng” là các con số từ 1 đến 12. Desrousseaux cho rằng dạng G xuất hiện tại Đông Dương từ năm 1920 để thay thế cho dạng E2 đã bị mòn. Dạng D trở nên phổ biến từ 1923, sau đó phục vụ khoảng 20 năm cho tới gần thế chiến thứ II thì dừng.

NHẬT ẤN TYPE G DESROUSSEAUX

Một vòng tròn đơn | Kích thước 26-27mm

Hue | Annam

Type G Desrousseaux

Cà Mau | Cochinchine

Type G Desrousseaux

Bắc Kạn | Tonkin

Type G Desrousseaux

ThaKhek | Laos

Type G Desrousseaux

Hưng Yên | Tonkin

Type G Desrousseaux

Hà Đông | Tonkin

Type G Desrousseaux

Dạng G nhưng “tháng” biểu thị bằng chữ cái: FEV, JANV, NOV, AOUT,.. được Desrousseaux xếp vào dạng G(l), với “l” là chữ cái đầu của từ lettres trong tiếng Pháp. Dạng G(l) ít gặp hơn dạng G, phải nói là G(l) khá hiếm.

DẠNG G(l) DESROUSSEAUX

Tháng biểu thị bằng chữ cái: FEV, JANV, NOV, AOUT,..

Dạng G cũng có một số con dấu đặc biệt, không có tên lãnh thổ ở dưới do tên địa danh ở trên quá dài.

PnomPenh à Mongkol Borey

Hanoi Congress Medical

Sử dụng 2 tháng trong khoảng thời gian diễn ra cuộc họp nhân sự tại khách sạn Hanoi Metropole tháng 11-12/1938

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap