Dấu bưu cục Type F2 Desrousseaux


Nhật ấn kiểu E2 nhưng có hai dấu hoa thị hai bên được Desrousseaux phân loại vào dạng F2, kích thước F2 và E2 như nhau (24-26mm). Dạng F2 được sản xuất tại Đông Dương.

NHẬT ẤN TYPE F2 DESROUSSEAUX

2 vòng tròn, vòng tròn bên trong nét đứt | Kích thước 24-26mm

Dấu hoa thị 2 bên

TamDao | Tonkin

SamNua | Laos

PnomPenh | Cambodge

Phnom-Penh | Cambodge

Nhật ấn đường thủy Saigon

BaoLac | Tonkin

Dạng F2 còn có F2(ch) là dạng mà tháng sử dụng các con số để biểu thị thay cho chữ cái. “ch” viết tắt của từ chiffres trong tiếng Pháp, có nghĩa là con số trong tiếng Việt hoặc tương đương với từ firgure trong tiếng Anh

DẠNG F2(ch) DESROUSSEAUX

Tháng sử dụng số 4

Do nét chữ đậm nên dấu hoa thị 2 bên hơi khó nhìn

Tháng sử dụng số 6

Vòng tròn bên trong 10 nét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap