Dấu bưu cục Type G2 Desrousseaux


Dạng G2 Desrousseaux có vòng tròn bên ngoài nét đứt. Cho tới nay, có 2 bưu cục sử dụng nhật ấn dạng G2 này là: Saigon-A | Cochinchine và bưu cục SuoiDau | Annam.

NHẬT ẤN TYPE G2 DESROUSSEAUX

Vòng tròn bên ngoài nét đứt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap