Dấu bưu cục Type D2 Desrousseaux


Dấu D2 được phân loại trong series dạng D nhưng khác với D1 ở điểm vòng tròn bên trong là nét đứt với 20 dấu gạch ngang. Mỗi dấu gạch ngang có chiều dài khoảng 1mm và cách nhau cũng khoảng 1mm. Dấu D2 và D1 có cùng kích thước 22-23mm. Con dấu D2 thường hay được dùng tại Tonkin và Annam; Cochinchine có 2 bưu cục sử dụng loại dấu D2 là Saigon CAL, Saigon-ChoLon.

NHẬT ẤN TYPE D2 DESROUSSEAUX

Vòng tròn bên trong nét đứt với 20 gạch ngang

Dạng D2 không có tháng biểu thị bằng các con số, tất cả đều biểu diễn bằng chữ cái (JANV, JUIN, SEPT,..)

Kích thước: 22-23mm

THANH-HOA | ANNAM

TYPE D2 DESROUSSEAUX

Kích thước: 22-23mm | Vòng tròn bên trong 20 nét

DONG-DANG | TONKIN

TYPE D2 DESROUSSEAUX

Kích thước: 22-23mm | Vòng tròn bên trong 20 nét

CHO-HUYEN | ANNAM

TYPE D2 DESROUSSEAUX

Kích thước: 22-23mm | Vòng tròn bên trong 20 nét

Về dấu nhật ấn Desrousseaux dạng D: “Đó là những con dấu nhỏ với đường kính từ 22-23mm, vòng tròn bên ngoài nét đậm hơn vòng tròn bên trong. Hầu hết những con dấu này được trao cho các văn phòng và bưu cục nhỏ ở khu vực phía Bắc (Bắc Kỳ , An Nam, Trung Lào và Haut-Lào). Chúng được chế tạo tại Pháp từ năm 1883 đến năm 1885 và từ năm 1893 đến năm 1897 cho loại (D1) với vòng tròn bên trong liên tục, từ năm 1886 đến năm 1893 cho loại (D2) với vòng tròn bên trong nét đứt.”

Tên địa danh có thể có gạch ngang (hình 1b) hoặc không có như hình 1a, nhưng đa số là có dấu gạch ngang. Năm cuối cùng sử dụng dấu D2 được biết đến là 1904 ở hình 1a.

Hình 1a

THATKHE | TYPE D2 DESROUSSEAUX

Hình 1b

THAT-KHE | TYPE D2 DESROUSSEAUX

Địa danh Thái Nguyên không có dấu gạch ngang | Type D2 Desrousseaux

TYPE D2(fl) DESROUSSEAUX

Cochinchine có 2 bưu cục sử dụng loại dấu D2 là Saigon CAL, Saigon-ChoLon nhưng có hình hoa thị 2 bên. Desrousseaux xếp riêng loại có hoa thị 2 bên này vào dạng D2(fl), fl lấy 2 chữ cái đầu của từ “fleurons” trong tiếng Pháp, tiếng Anh là flowers và bông hoa tiếng Việt. D2(fl) sử dụng trong giai đoạn từ 1887-1890.

SAIGON CAL | D2(fl) DESROUSSEAUX

Kích thước: 22-23mm | Vòng tròn bên trong 20 nét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap