Dấu bưu cục Type D1 Desrousseaux


Dấu D1 được phân loại trong series dạng D, một nhật ấn loại nhỏ kích thước 22-23mm với vòng tròn bên trong là nét liền. Nhìn bằng mắt thường, dạng D1 rất dễ bị nhầm lẫn với dạng E1 (một dấu nhật ấn cũng có 2 vòng tròn nét liền nhưng kích thước lớn hơn, 24-26mm). Ngoài ra, một điểm khác biệt nữa là vòng tròn ngoài của dạng D1 đậm hơn so với vòng tròn bên trong. Còn dạng E1 hai vòng tròn nét đều nhau. Dạng D1 được dùng tại Tonkin, Annam và Lào, tôi chưa thấy chúng được sử dụng tại Cochinchine. Dạng D1 được sử dụng muộn nhất là cho tới năm 1907.

NHẬT ẤN TYPE D1 DESROUSSEAUX

Kích thước: 22-23mm

Vòng tròn bên ngoài và bên trong nét liền

Dạng D1 không có tháng biểu thị bằng các con số, tất cả đều biểu diễn bằng chữ cái (MARS, JUIL, NOV,..)

PHU-YEN-BINH | TONKIN

TYPE D1 DESROUSSEAUX

Vòng tròn bên trong nét liền; Vòng tròn ngoài đậm hơn; Kích thước: 22-23mm

TUYEN-QUANG | TONKIN

TYPE D1 DESROUSSEAUX

Vòng tròn bên trong nét liền; Vòng tròn ngoài đậm hơn; Kích thước: 22-23mm

VINH-THUY | TONKIN

TYPE D1 DESROUSSEAUX

Vòng tròn bên trong nét liền; Vòng tròn ngoài đậm hơn; Kích thước: 22-23mm

Về dấu nhật ấn Desrousseaux dạng D: “Đó là những con dấu nhỏ với đường kính từ 22-23mm, vòng tròn bên ngoài nét đậm hơn vòng tròn bên trong. Hầu hết những con dấu này được trao cho các văn phòng và bưu cục nhỏ ở khu vực phía Bắc (Bắc Kỳ , An Nam, Trung Lào và Haut-Lào). Chúng được chế tạo tại Pháp từ năm 1883 đến năm 1885 và từ năm 1893 đến năm 1897 cho loại (D1) với vòng tròn bên trong liên tục; từ năm 1886 đến năm 1893 cho loại (D2) với vòng tròn bên trong nét đứt.”

Loại D1 còn có D1(t), viết tắt của từ “traits” trong tiếng Pháp. Với dạng D1(t) này, có 2 dấu gạch ngang xuất hiện ở 2 bên. Loại này không có nhiều bưu cục sử dụng.

NUI-DEO | TYPE D1(t) DESROUSSEAUX

Vòng tròn bên trong nét liền | 2 dấu gạch ngang xuất hiện ở 2 bên

Tên địa danh trong nhật ấn D1 có thể có gạch ngang (hình 1a, 1b) hoặc không có gạch ngang như hình 1c, nhưng đa số là có dấu gạch ngang.

Hình 1a

NHA-NAM có nét gạch ngang ở giữa

Hình 1b

TA-LUNG có nét gạch ngang ở giữa

Hình 1c

SONTAY không có gạch ngang

Khối ngày tháng nằm ở vòng tròn bên trong và có thể linh động tháo ra lắp vào. Dạng D1 có 2 kiểu fonts chữ trong khối ngày tháng, một font chữ họ Elzévir và một font chữ đơn giản nhìn giống Arial. Thậm chí không phải toàn bộ khối ngày tháng khác nhau mà trong từng dòng ngày/tháng/năm cũng có 2 kiểu fonts chữ khác nhau như trong các hình minh họa dưới đây:

Do vậy, sẽ có nhiều cách kết hợp giữa khối ngày tháng nằm ở vòng tròn bên trong với khối địa danh nằm ở vòng tròn bên ngoài. Kết quả là sẽ có vô số sự kết hợp hai khối này với nhau.

PHÂN BIỆT NHẬT ẤN D1 VỚI E1

Để phân biệt nhật ấn D1 và E1 hãy dùng kích thước: D1 có đường kính nhỏ hơn (22-23mm); còn đường kính của E1 từ 24-26mm. Trong postcard dưới đây, các bạn có thể thấy rõ dấu nhật ấn Sơn Tây 16/10/1903 thuộc dạng D1, nhỏ hơn con dấu E1 Hanoi | Tonkin.

Dấu SonTay | Tonkin thuộc dạng D1, kích thước nhỏ hơn dấu Hanoi | Tonkin thuộc dạng E1

Nếu không có thước bạn có thể dùng chiều cao con tem làm thước bởi dấu nhật ấn được đóng lên mặt tem. Tem Đông Dương giai đoạn này đa phần có kích thước giống nhau (24mm chiều cao x 20mm chiều ngang). Dấu E1 có đường kính lớn hơn chiều cao con tem, còn kích thước dấu D1 nhỏ hơn một chút chiều cao con tem. Hoặc là vòng tròn bên ngoài đậm hơn vòng tròn bên trong cũng là một dấu hiệu để chúng ta nhận ra dạng D1 nhưng không hẳn đúng 100%.

Dấu FaiFo | Annam thuộc dạng D1, trong khi dấu Tourance | Annam thuộc dạng E1 với kích thước lớn hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap