Échantillons là gì?


Thuật ngữ

Échantillons là thuật ngữ bưu chính Pháp dùng cho gửi hàng hóa và sản phẩm nhưng dưới dạng rời rạc từng chiếc một, chứ không gửi với số lượng nhiều. Mục 48, Instruction No 175 ban hành năm 1875 dưới đây quy định rõ điều này.

Quy cách trọng lượng, kích thước

Điều kiện chung đối với hàng hóa, vật phẩm échantillons là chúng không được có giá trị cao, còn điều kiện về trọng lượng không vượt quá 250g áp dụng tại Pháp, tại Nam Kỳ áp dụng mức <300g; kích thước mỗi chiều (dài, rộng hoặc cao) không vượt quá 25 cm. Sau này bổ sung thêm điều kiện diện tích bề mặt không vượt quá 45 cm2.

Cách gửi

Échantillons có 2 cách gửi: đặt trong các dải băng hoặc trong các bì thư mở không dán để nhân viên bưu điện dễ kiểm tra. Dải băng là cách gửi dùng một băng giấy quấn quanh vật phẩm, trên đó chỉ để ghi địa chỉ người nhận. Cách này cũng được áp dụng cho nhiều vật phẩm khác như imprimés, báo, tạp chí,.. Và dù là cách nào thì chúng cũng không được mang bất kỳ chữ viết tay nào khác ngoài địa chỉ của người nhận, tên thương mại; nhãn hiệu; số sê-ri hoặc giá cả hàng hóa. Tuy nhiên, do échantillons thường có hóa đơn nên bưu điện cho phép gửi kèm hóa đơn nhưng hóa đơn đó không được chứa thông tin trao đổi có tính chất thư từ.

Dưới đây là hình minh họa về điều kiện gửi échantillons trích từ Mục 54, Instruction No 175.

Xử phạt

Các échantillons không đáp ứng chính xác các điều kiện trên sẽ bị tính cước phí như gửi bưu ảnh do có lời nhắn. Còn échantillons chưa được người gửi trả trước bưu phí hoặc trả nhưng chưa đủ sẽ bị tính cước phí như gửi thư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap