Cước échantillons giai đoạn 1/1/1864 – 31/12/1866


Kể từ 1/1/1864, tôi bắt đầu thấy xuất hiện biểu cước échantillons dành cho gửi vật phẩm, hàng hóa trong Thông tư 318. Mức cước quy định trong thông tư là 12c cho mỗi 40 grams gửi từ Nam Kỳ đi Pháp và Algieria. Giai đoạn này tôi chưa thấy có biểu cước échantillons gửi trong nội bộ Cochinchine.

Điều kiện đối với hàng hóa, vật phẩm échantillons là chúng không được có giá trị cao, khi gửi phải được đặt trong các dải băng và chúng sẽ không mang bất kỳ chữ viết tay nào khác ngoài địa chỉ của người nhận; tên thương mại; nhãn hiệu; số sê-ri hoặc giá cả. Các échantillons không đáp ứng chính xác các điều kiện này hoặc chưa được người gửi trả trước bưu phí sẽ được coi là thư.

Giai đoạn cuối năm 1864, có thêm hai văn bản liên quan tới biểu cước échantillonsThông tư số 374 cùng với Nghị định Hoàng gia ban hành ngày 27/11/1864 quy định mức cước và điều kiện áp dụng đối với các loại giấy tờ kinh doanh papiers d’affaires và vật phẩm échantillons. Tuy nhiên, biểu cước échantillons tại hai văn bản này tôi thấy không thay đổi, vẫn ở mức 12c cho mỗi 40 grams gửi từ Nam Kỳ đi Pháp. Phải chờ tới Sắc lệnh ngày 22/11/1866, hiệu lực từ 1/1/1867, biểu phí échantillons mới có sự bổ sung thêm mức cước dành cho nội địa. Đó là lý do tại sao tôi chọn các mốc thời gian cho giai đoạn này từ 1/1/1864 đến 31/12/1866.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap