Cước gửi Imprimés giai đoạn 1913-1920


GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG

Loại Imprimés & quy cáchGiá cước
1. Dưới dạng tờ hoặc mảnh 
– Trọng lượng từ 0 đến 15 grams2c
– Trọng lượng từ 15 đến 50 grams3c
– Trọng lượng từ 50 đến 100 grams5c
2. Ở dạng thư, bưu thiếp hoặc dưới phong bì mở 
– Trọng lượng từ 0 đến 100 grams5c
– Mỗi 100 grams tiếp theo5c
3. Giấy thông báo 
– Trọng lượng từ 0 đến 5 grams1c
– Trên 5 gramsnhư Imprimés thông thường
4. Thẻ bầu cử, phiếu bầu cử 
– Mỗi 25 grams1c

GỬI ĐI PHÁP & CÁC THUỘC ĐỊA

Loại Imprimés & quy cáchGiá cước
1. Dưới dạng tờ hoặc mảnh 
– Trọng lượng dưới 30 grams3c
2. Dạng buộc gửi từng nơi 
– Trọng lượng dưới 50 grams5c
– Trọng lượng từ 50 đến 100 grams10c
– Trọng lượng từ 100 đến 200 grams15c
– Mỗi 100 grams tiếp theo5c

Từ cuối 1918, giá mặt in trên tem chuyển từ Franc|centime sang Piastre|cents, và tỷ giá chuyển đổi giữa tiền Pháp và tiền Đông Dương trước thời điểm 15/9/1920 là 1 Piastre|cent Đông Dương = 2.5 Franc|centime Pháp. Do vậy, nếu các bạn đọc ở một tài liệu nào đó mà cước thư được niêm yết theo một trong hai hoặc theo cả hai loại tiền thì cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap