Cước gửi Imprimés giai đoạn 13/1/1863 – 31/12/1863


Thông tư số 271 là văn bản đầu tiên quy định về mức cước gửi imprimés từ Nam Kỳ tới Pháp. Theo thông tư này, tất cả vật phẩm in dưới bất kỳ hình thức nào: ở dạng tờ, bìa mềm hoặc đóng bìa, chịu mức phí bưu chính bắt buộc là 13c cho mỗi 40 grams.

Thông tư này được ban hành cùng với Sắc lệnh do Hoàng đế Napoléon Pháp ký ngày 22/10/1862, có hiệu lực tại Nam Kỳ từ 13/1/1863 và kéo dài cho tới hết 31/12/1863. Kể từ 1/1/1864, mức cước gửi Imprimés từ Nam Kỳ đi Pháp giảm 1c còn 12c cho mỗi 40 grams theo Thông tư 318.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap