Cước gửi cartes postales áp dụng cho Cochinchine giai đoạn 1876-1888


Sau khi chiếm được lục tỉnh Nam Kỳ vào năm 1867, người Pháp bắt đầu thiết lập mạng lưới bưu chính tại đây. Một Đạo luật bưu chính ban hành ngày 20/12/1872 thông qua việc gửi cartes postales tại Cochinchine có tính tương đồng với luật bưu chính tại Pháp rất lớn. Tại Pháp, Luật Tài chính ban hành cùng ngày 20/12/1872 chính thức ghi nhận việc sử dụng bưu thiếp trong các hoạt động bưu chính tại nước Pháp và được thực hiện trên toàn nước Pháp từ ngày 15/1/1873. Cho tới năm 1875 việc sản xuất và bán bưu thiếp là do cơ quan bưu chính độc quyền.

Mặc dù được thông qua từ cuối năm 1872 nhưng phải tới 20/7/1876 tôi mới thấy cartes postales được phép lưu hành tại Nam Kỳ. Ngoài ra, các bạn cũng nên để ý mốc thời gian Nam Kỳ cùng một số thuộc địa khác của Pháp gia nhập UPU ngày 1/7/1876. Một mốc lịch sử quạn trọng khác mà các bạn cũng nên để ý đó là Liên bang Đông Dương thành lập ngày 17/10/1887 gồm: Cochinchine, Tonkin, Annam, Cambodge. Do vậy mà giai đoạn 1876-1888, biểu cước cartes postales chỉ áp dụng riêng cho Cochinchine. Bắt đầu từ năm 1889, biểu cước mới áp dụng thống nhất cho toàn cõi Đông Dương. Năm 1893 kết nạp thêm Lào và Quảng Châu Loan gia nhập năm 1900.

Từ năm 1876 cho tới 1890, một loại bưu thiếp màu xanh được phát hành, chúng được bưu điện bán ra với một con tem dán sẵn: 10c con Ó, 10c Cèrés, 15c Cèrés, 10c Alphée-Dubois hoặc 2 mẫu 5c.

Cartes posales thời kỳ đầu với tem Cèrés 15c được dán sẵn. Giá cước cũng được in sẵn trên bưu thiếp

Cartes postales thời kỳ này phải tuân thủ những quy định: mặt chính dùng để ghi địa chỉ người nhận, chỗ dán tem & đóng dấu; mặt sau ghi nội dung lời nhắn (độ dài không hạn chế). Khi gửi không được đính kèm các vật phẩm khác, nếu không sẽ bị tính cước như một bức thư.

BIỂU CƯỚC ÁP DỤNG TỪ 1/5/1878

Ban đầu, cước cartes postales nội địa trong Cochinchine gửi tới cùng bưu cục là 10c, khác bưu cục là 15c.

ÁP DỤNG TỪ 1/1/1879

Từ 1/1/1879, biểu cước cartes postales có sự thay đổi trong đó cước gửi cartes postales áp dụng chung mức 10c trong toàn cõi Đông Dương, không còn sự phân biệt giữa gửi trong cùng bưu cục hay khác bưu cục

NĂM 1880

Năm 1880, cước gửi cartes postales đi Pháp & Algieria là 10c, gửi đi thuộc địa Pháp và các quốc gia khác là 15c.

NĂM 1881

Cước gửi cartes postales năm 1881 về cơ bản không có nhiều thay đổi so với 1880, chỉ có 1 điểm duy nhất là mức cước gửi đi thuộc địa Pháp giảm từ 15c xuống còn 10c, bằng với cước gửi đi Pháp và Algieria. Cước gửi cartes postales đi các nước UPU vẫn là 15c.

Bưu ảnh gửi từ Sài Gòn ngày 8/12/1881, tới Pháp ngày 7/1/1882, mức cước là 10c

Phần lời nhắn được viết ở mặt sau

GIAI ĐOẠN 1885-1888

Từ năm 1885-1888, cước phí gửi cartes postales đi Pháp và thuộc địa, gửi đi các nước UPU cùng ở mức 10c.

Loại postcard không có hình gửi từ Sài Gòn tới Paris vào tháng 8/1885, mức cước là 10c mặc dù in trên bưu ảnh là 20c
Lời nhắn viết ở mặt sau
Postcard gửi từ Sài Gòn tới Đức ngày 28/4/1886 | Mức cước 10c

Cartes postales illustrées (bưu ảnh) chỉ thực sự phát triển ở Đông Dương từ sau năm 1900 khi mà người Pháp muốn quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, sản vật của Đông Dương. Trước đó chủ yếu là cartes posales không có hình (bưu thiếp).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap