Bác Hồ giấy dó | Chất liệu giấy khác nhau


Cả 5 mẫu tem đều được in trên 2 loại chất liệu giấy khác nhau, một loại giấy dầy và một loại giấy mỏng, trong đó giấy dầy phổ biến hơn. Giấy mỏng, đặc biệt là mẫu in đè 0,100 kg thóc trên tem 5đ màu đỏ khá hiếm.

Chất liệu giầy dầy – Từ trái qua phải: mẫu 2đ, 5đ, in đè 50đ, in đè 0,100kg thóc

Chất liệu giấy mỏng – Từ trái qua phải: mẫu 2đ, 5đ, in đè 50đ, in đè 0,100kg thóc

Do chất liệu giấy mỏng nên nhìn từ mặt sau cảm giác như in thấm.

In đè 50đ màu đỏ son carmine trên chất liệu giấy mỏng. Nhìn từ mặt sau giống như dị bản in thấm

In đè 50đ màu đỏ gạch brick-red trên chất liệu giấy mỏng nhìn từ mặt sau

Mẫu 5đ giấy mỏng nhìn từ mặt sau

Mẫu 2đ giấy mỏng | Mặt trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap