Bác Hồ giấy dó | Biến thể màu sắc


Do in thành 2 đợt nên mỗi mẫu tem đều có hai màu, cụ thể: mẫu 2đ nâu có màu nâu thường (brown) và nâu nhạt (light-brown); mẫu 5đ đỏ cũng có 2 màu là đỏ son (vermillion) và đỏ gạch (brick-red).

Mệnh giá Giá mặt 2đ Giá mặt 5đ
Màu sắc Nâu nhạt (light-brown) Nâu thường (brown) Đỏ gạch (brick-red) Đỏ son (vermillion)
Năm phát hành 1949 1949 1950 1950
Đợt phát hành Đợt đầu Đợt sau Đợt đầu Đợt sau

Màu brown và light-brown hơi khó phân biệt, trong khi màu đỏ vermillion và đỏ brick-red dễ phân biệt hơn. Về độ hiếm: mẫu 2đ light-brown có số lượng ít hơn 2đ brown; 5đ brick-red hiếm hơn 5đ vermillion.

2đ | Light brown, phát hành trước, hiếm hơn
2đ | Brown, phát hành sau, số lượng nhiều hơn

Màu đỏ vermillion và đỏ brick-red dễ phân biệt hơn.

5đ | Brick-red, phát hành trước, hiếm hơn

5đ | Vermillion, phát hành sau, số lượng nhiều hơn

Mẫu 5đ vermillion còn có một bản in với nét nhòe hơn.

5đ | Vermillion, bản nét nhòe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap