0,100 kg thóc | Nhận biết dấu in đè thập niên 80-90


Dấu in đè này liên quan tới Xunhasaba, khi tiếp quản kho tem từ bưu điện, họ cũng được tiếp quản những con dấu. Vào thập niên 80-90, những mẫu tem 2đ và 5đ trong kho có rất sẵn nên họ mang ra đóng dấu in đè 0,100 thóc để bán. Con dấu là con dấu thật nhưng do được đóng về sau nên mực in sắc nét, đặc trưng của những con dấu Xunhasaba.

Dấu in đè đóng vào thập niên 80-90, giấy mỏng

Dấu in đè đóng vào thập niên 80-90, giấy mỏng, lệch răng

Dấu in đè đóng vào thập niên 80-90, con dấu sắc nét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap