0,100 kg thóc | Các dạng in đè


Tới năm 1954, bưu điện cho in đè 0,100kg thóc lên hai mẫu 2đ và 5đ dùng làm tem sự vụ sau khi bỏ chế độ miễn cước phí bưu điện cho thư và bưu phẩm công. Số lượng phát hành không rõ bao nhiêu bản, nhưng do chỉ sử dụng làm tem công vụ nên số lượng ít hơn cả trong 5 mẫu tem giấy dó. Trong đó, mẫu 0,100 kg thóc in trên 5đ đỏ hiếm nhất.

Kiểu in đè này tồn tại với khá nhiều loại khác nhau. Để phân loại giúp người chơi, tôi sử dụng các cách như sau:

DẤU HIỆU 1


“K” nhỏ và “k” lớn: chữ K nhỏ (kích thước từ 1½-2mm); chữ K lớn (kích thước 2½mm); trong mỗi loại kích thước lại có chữ K in hoa và k in thường;

DẤU HIỆU 2


Số 1 có chân và không có chân: có 2 kiểu số “1” trong từ “100”, đó là số 1 có chân và số 1 không có chân;

DẤU HIỆU 3


Chữ “thóc” có dấu và không có dấu: Chữ “thóc” cũng có 2 kiểu là THOC và THÓC, ngoài ra chữ cái “C” trong từ thóc cũng khác nhau ở từng kiểu;

DẤU HIỆU 4


Dấu chấm, dấu phảy, không có dấu: giữa chữ “0k” và “100” có trường hợp là dấu phảy, có trường hợp dấu chấm, có trường hợp không có dấu;

4 dấu hiệu trên còn kết hợp chéo với nhau tạo ra nhiều phân loại khác nhau. Ví dụ trong mỗi kiểu chữ K lại có 2 kiểu số “1” trong từ “100” khác nhau, đó là số 1 có chân và số 1 không có chân. Phải rất công phu mới sưu tầm đủ các dạng in đè 0,100 thóc, bộ sưu tầm của tôi cũng chưa thể đủ hết các dạng, đặc biệt thiếu mẫu 0,100 kg thóc 5đ đỏ.

DẠNG 1: k NHỎ 1½ MM | SỐ 1 KHÔNG CÓ CHÂN

Dạng 1: | k nhỏ 1½mm | Số 1 không có chân

THÓC có dấu, chữ C mở

Dạng 1: k nhỏ 1½mm | Số 1 không có chân

THÓC có dấu, chữ C mở

DẠNG 2: K NHỎ 1½ MM | SỐ 1 CÓ CHÂN | THÓC CÓ DẤU

Dạng 2: | K nhỏ 1½mm | Số 1 có chân

THÓC có dấu, chữ C đóng

Dạng 2: | K nhỏ 1½mm | Số 1 có chân

THÓC có dấu, chữ C đóng

DẠNG 3: K NHỎ 1½ MM | SỐ 1 CÓ CHÂN | THOC KHÔNG DẤU

Dạng 3: | K nhỏ 1½mm | Số 1 có chân

THOC không có dấu

Dạng 2: | K nhỏ 1½mm | Số 1 có chân

THOC không có dấu

DẠNG 5: K NHỎ 1½ MM | SỐ 1 KHÔNG CHÂN | KHÔNG DẤU “,” | THOC KHÔNG DẤU

Dạng 5: | K nhỏ 1½mm | Số 1 không chân

Không có dấu “,” | Chữ THOC không dấu

Dạng 5: | K nhỏ 1½mm | Số 1 không chân

Không có dấu “,” | Chữ THOC không dấu

DẠNG 6: k LỚN 2½ MM | SỐ 1 CÓ CHÂN | THÓC CÓ DẤU

Dạng 6: | k lớn 2½mm | Số 1 có chân

THÓC có dấu

Dạng 6: | k lớn 2½mm | Số 1 có chân

THÓC có dấu

Phí gửi công vụ thời kỳ này là 0,600 kg/ mỗi bức thư công vụ, thế nhưng mệnh giá in đè lại chỉ có 0,100 kg, hơi khó lý giải một chút. Cước thư công vụ là 80đ, rẻ hơn cước thư gửi trong nước là 100đ, tỷ giá thóc quy đổi cũng được chính phủ cố định mức 0,600 kg thóc = 80đ để kiểm soát lạm phát.

Phát hành tại Hà Nội, dù chưa thấy xuất hiện trên một bì thư thực gửi nào nhưng thông tin truyền miệng cho tới ngày nay là những mẫu tem này được sử dụng tại một vài địa phương lân cận: Hà Nam, Hà Đông, Hòa Bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap