Phụ thu 15c + 5c | In đè nhiều lần


Mẫu phụ thu Annamite girl 15c+5c có 2 kiểu dị bản chính, đó là: in đè chữ thập đỏ và giá tiền 3 lần và 4 lần.

IN ĐÈ 3 LẦN

Vị trí 1: Một trên, hai dưới (bên trái)

Vị trí 4: 3 dấu in đè cạnh nhau

Vị trí 2: Một trên, hai dưới (bên trái)

Vị trí 5: Một trên, hai dưới

Vị trí 3: Một trên, hai dưới (bên phải)

Vị trí 6: 3 dấu in đè chồng lên nhau

IN ĐÈ 4 LẦN

Vị trí 1: 4 dấu thập đỏ ở 4 góc

Vị trí 1: 4 dấu thập đỏ ở 4 góc

Vị trí 3: 4 dấu thập đỏ ở các vị trí khác nhau

Khối 4 in đè 4 lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap