Thù lao vụ 2đ00 | từ tháng 9/1986-tháng 4/1987


DấuKích thướcMô tảHình ảnh
THÙ LAO VỤ 2005,3 x 1,55 mmHai chữ số 0, dấu phẩy dưới chữ đ
THÙ LAO VỤ 23,95 x 1,4 mmDấu phẩy dưới chữ đ

THÙ LAO VỤ 2đ00 | Kích thước: 5,3 x 1,55 mm | Hai chữ số 0 | Dấu phẩy dưới chữ đ

THÙ LAO VỤ 2đ | Kích thước: 3,95 x 1,4 mm | Dấu phẩy dưới chữ đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap