Vĩnh Long | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


THÔNG TIN VỀ BƯU CỤC VÀ CON DẤU

Bưu điện tỉnh Vĩnh Long được khai trương ngày 1 tháng 1 năm 1869 sau khi Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Với dấu hủy tem, ban đầu bưu cục Vĩnh Long sử dụng dấu thuộc địa CCN6, sau chuyển sang sử dụng dấu CCH (dạng 3) để hủy tem. Còn dấu nhật ấn quân đội có nhãn CORR.D.ARM, được chia thành 2 loại:

DẠNGCHỮ TRÊN DẤUTHỜI GIAN SỬ DỤNGĐẶC ĐIỂM
Dạng 1CORR.D.ARM VINH-LONG1868-1877chữ VINH-LONG cách xa dấu hoa thị, các chữ cái trong mỗi từ gần nhau hơn, màu sắc có 2 màu: xanh lam và đen
Dạng 2CORR.D.ARM VINH-LONG1878-1898chữ VINH-LONG gần dấu dấu hoa thị, khoảng cách giữa các chữ cái trong từng từ cách xa nhau hơn, chỉ có một màu đen duy nhất

CORR.D.ARM Dạng 1: Dùng trong giai đoạn 1868-1878

Về phân loại, dấu CORR.D.ARM của bưu cục VINHLONG được phân vào Dạng b Desrousseaux trong các loại dấu nhật ấn quân đội dùng tại Đông Dương trước năm 1898.

THỐNG KÊ BÌ THƯ VÀ VẬT PHẨM ĐÓNG DẤU CORR.D.ARM VINH-LONG

Vật phẩmNgày thángMàu sắc con dấuMô tả bì thư
Thư6/11/1868ĐenBì thư dán 3 tem Eagle 20c hủy bởi dấu CCN6
Thư26/12/1868ĐenDấu hủy tem CCN6
Thư24/8/1870Xanh lamBì thư dán 1 tem Eagle 20c hủy bởi dấu CCH
Thư9/9/1871Xanh lamDán 1 tem Eagle 20c hủy bởi dấu CCH (dạng 3)
Thư1/2/1870N/ADán 2 tem Eagle 10c hủy bởi dấu CCH (dạng 3)
Thư15/7/1871N/ADán 2 tem Eagle 20c hủy bởi dấu CCH (dạng 3)
Thư9/9/1872
1/10/1872
N/ATem 20c và tem 5c hủy bởi dấu CCH (dạng 3)
Thư14/7/1873N/A20c con Ó và 5c Napoléon hủy bởi dấu CCH (dạng 3)
Thư29/12/1872
4/12/1874
29/6/1875
N/A25c Cerès hủy bởi dấu CCH (dạng 3)
Thư24/8/1876N/A15c Cerès số nhỏ và một cặp 5c Cerès hủy bởi dấu nhật ấn quân đội
Thư11/6/1877
9/7/1877
3/11/1877
N/A25c Cerès hủy bởi dấu nhật ấn quân đội
Thư31/5/1883
26/3/1884
9/4/1884
N/A15c Alphée-Dubois hủy bởi dấu nhật ấn CORR.D.ARM VINH-LONG dạng 2

VẬT PHẨM MINH HỌA:

25c Cèrés bị hủy bởi dấu CCH trên một bì thư gửi đi Pháp ngày 29/6/1875, dấu nhật ấn quân đội CORR.D.ARM Vĩnh Long dạng 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap