Tỷ giá và việc ảnh hưởng tới cước thư từ cuối năm 1920


Cuối năm 1920 có một sự kiện diễn ra đó là đồng Đông Dương lên giá gấp đôi so với tiền mẫu quốc bởi hậu chiến tranh thế giới thứ nhất, bạc lên giá rất nhanh trong khi tiền Đông Dương lại theo chế độ bản vị bạc. Nếu như trước đây 1 cent Đông Dương đổi 2,5c Pháp thì nay 1 cent Đông Dương = 5c Pháp. Trong khi giá mặt in đè quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm cuối năm 1918 là 1 cent Đông Dương = 2,5c Pháp. Vấn đề này ảnh hưởng tới cước thư như thế nào tôi xin đưa ra ví dụ để bạn đọc tham khảo.

Trước khi đồng Franc bị mất giá (1920 trở về trước), cước thư thường gửi từ Tonkin tới Pháp là 6 cents (tương đương 15c Franc do tỷ giá quy đổi 1 cent Đông Dương = 2,5 centimes Pháp).

Bì thư gửi từ Hải Phòng tới Pháp vào 24/8/1920 với 3 mẫu tem hình cô Ba giá mặt 2 cents (in đè trên giá cước 5c cũ). Bưu điện vẫn tính đủ mức giá cước là 6 cents theo tỷ giá 1 cent Đông Dương = 2,5 centimes Pháp

Sau thời điểm phá giá tiền tệ tính từ mốc cuối 1920, tỷ giá mới là 1 cent Đông Dương = 5 cetimes Pháp, giá mặt trên tem chỉ được tính một nửa giá cước. Để việc mất giá của đồng tiền không quá ảnh hưởng tới người gửi thư, bưu điện đã điều chỉnh giảm cước phí thư gửi đi Pháp từ 6 cents xuống 5 cents. Bì thư dưới đây là một minh chứng cho việc bưu điện chỉ tính một nửa giá mặt với 5 mẫu tem hình cô Ba giá mặt 2 cents được dán trên phong bì, tổng giá mặt trên tem là 10 cents Đông Dương nhưng chỉ được tính cước phí là 5 cents.

Bì thư trên có giá mặt là 10 cents Đông Dương nhưng chỉ được tính cước phí là 5 cents

Hai phong bì dưới đây cùng là thư nội địa nhưng một phong bì gửi vào tháng 9/1920, trước thời điểm đồng Franc bị mất giá. Do vậy vẫn chịu mức cước 4 cents.

Bì thư in sẵn tem gửi từ Tam Đảo tới Đồ Sơn ngày 6/9/1920, trước ngày bưu điện áp dụng tính một nửa giá mặt làm cước phí. Do vậy chỉ cần dùng một mẫu tem cô Ba in đè 4 cents là đủ cước phí cho thư thường gửi trong nước

Bì thư này gửi vài ngày sau thời điểm phá giá, giá mặt 4 cents chỉ được tính là 2 cents. Do vậy cần phải dán 2 tem mới đủ cước

Cùng với việc điều chỉnh giảm cước thư thường sang Pháp từ 6 cents xuống 5 cents, phí gửi bảo đảm cũng giảm từ 10 cents xuống còn 7 cents. Quy đổi sang centime Pháp theo tỷ giá mới sẽ là 25c cho cước gửi thu thường và 35c cho phí gửi bảo đảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap