Thiết lập thuế quan bằng tiền bản địa từ 1/1/1922


Kể từ 1/1/1922, thuế quan bưu chính được yết giá bằng tiền Đông Dương do việc áp dụng tỷ giá giữa tiền thuộc địa và mẫu quốc có nhiều bất cập trước tình trạng tỷ giá lên xuống thất thường. Để chuẩn bị cho việc này, một series tem theo tiền bản địa đã được phát hành trong năm 1922. Trước đó, việc yết giá tem bưu chính theo tiền Đông Dương đã diễn ra từ cuối năm 1918 qua việc bưu điện cho in đè cải giá tiền bản địa lên trên tiền Pháp. Tuy nhiên vẫn áp dụng tỷ giá quy đổi giữa 2 đồng tiền, tới năm 1922 chỉ còn một đồng tiền duy nhất để tính cước phí bưu chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap