Thành lập bưu cục Takéo (Campuchia) ngày 10/5/1884


Ngày 10/5/1884, Giám đốc Sở nội vụ Nouet ký quyết định thành lập bưu cục Takéo (Campuchia) để phục vụ dịch vụ bưu chính và điện báo, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền và thư khai báo giá trị chưa được cấp phép. Dưới đây là nội dung quyết định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap