Thành lập bưu cục Cần Giuộc ngày 1/7/1885


Ngày 27/6/1885, Giám đốc Sở nội vụ Nouet ký Quyết định số 139 thành lập bưu cục Cần Giuộc để thực hiện các hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục này không có nghiệp vụ thư chuyển tiền mandats và thư bảo hiểm charge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap