Thành lập bưu cục Cần Giờ ngày 1/1/1887


Ngày 24/2/1887, Giám đốc Nội vụ Pardon ký Sắc lệnh số 86 thành lập bưu cục Cần Giờ để thực hiện các hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục này không có nghiệp vụ thư chuyển tiền mandats và thư bảo hiểm charge. Quyết định ký ngày 24/2/1887 nhưng việc khai trương đã diễn ra trước đó vào ngày 1/1/1887, còn ngày mở cửa chính thức là 1/2/1887.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap