Thành lập bưu cục Cà Mau ngày 3/7/1883


Ngày 3/7/1883, Giám đốc Nội vụ Béliard ký Quyết định số 138 thành lập bưu cục Cà Mau để phân phát thư, bán tem và thu cước bưu chính tại địa phương này. Dưới đây là nội dung quyết định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap