Tết trồng cây (Mẫu 2)


Đây là sản phẩm của nhà in Tiến Bộ với công nghệ in ốp sét 2 màu vào thập niên 8x, hai màu đó là: xanh, nâu. Một tờ in gồm 112 tem, mỗi tem kích thước 27x38mm. Bản in thử ở bộ tem này có 2 kiểu: In thử màu xanh và in thử hoàn chỉnh. Khác với mẫu tem Bác Hồ trồng cây, mẫu hai ông cháu trồng cây có nhiều dạng in thử hơn hẳn. Xin xem thống kê dưới đây.

In thử màu xanh

In thử hoàn chỉnh

MỰC IN CHƯA ĐỒNG ĐỀU

Dạng 1 | Màu xanh mờ, màu nâu chỗ đậm chỗ nhạt
Dạng 2 | Màu xanh và nâu đều bị mờ

IN THẤM + LEM MỰC

Dạng 3 | Màu nâu bị thấm qua mặt sau
Dạng 4 | Màu nâu bị thấm qua mặt sau
Dạng 5 | Màu xanh bị lem

IN CHỒNG MÀU

Dạng 6 | Màu xanh in 2 lần
Dạng 7 | Màu nâu in 2 lần, màu nâu in lệch
Dạng 8 | Màu nâu in 2 lần, màu nâu in lệch
Dạng 9 | Màu nâu in 2 lần

IN THỬ HOÀN CHỈNH

Dạng 10 | In thử hoàn chỉnh nhưng in 2 lần chồng lên nhau
Dạng 11 | In thử hoàn chỉnh, lần in sau lộn ngược với lần in đầu
Dạng 12 | Lần in sau ngược và lệch
Dạng 13 | Bản in thử có răng nhưng do người chơi tự tạo ra

LỖI GẬP GIẤY

Dạng 14 | Lỗi gập giấy
Dạng 15 | Lỗi gập giấy

IN THỬ CÓ CẦU NỐI

Mỗi tờ có 112 tem chia 2 mảng, ở giữa 2 mảng có một khoảng trắng ở giữa tạo thành cầu nối tem.

Dạng 16 | Bản in thử có cầu nối
Dạng 17 | Cầu nối in thấm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap