Tết trồng cây (Mẫu 1)


Đây là sản phẩm của nhà in Tiến Bộ với công nghệ in ốp sét 2 màu vào thập niên 8x. Hai màu đó là: xanh, vàng. Một tờ in gồm 112 tem, mỗi tem kích thước 27x38mm. Những ai sưu tầm tem Việt Nam đều hiểu rằng những sản phẩm từ Nhà in Tiến Bộ tem lỗi và in thử nhiều không thống kê hết nổi. Bản in thử ở bộ tem này tồn tại 3 dạng: In thử màu xanh; in thử màu vàng; in thử hoàn chỉnh (coi như tem không răng).

In thử màu xanh
In thử màu vàng
In thử hoàn chỉnh

BẢN IN THỬ HOÀN CHỈNH

1. Vết loang màu trắng.

Trong 2 màu in, màu vàng được in trước, trong một vài trường hợp màu nền vàng bị mất trên một vùng lớn nhưng màu xanh vẫn được in chồng lên. Các vết đốm trắng cũng xuất hiện ngẫu nhiên mà không theo quy luật nào nên không có giới hạn về chủng loại, nhưng tôi xin post lên một số hình cơ bản sau:

Dạng 1
Dạng 2
Dạng 3
Dạng 4

2. Mất màu.

Một vài bản in thử bị mất màu vàng, tuy nhiên mẫu tem bên cạnh là bản in thử hoàn chỉnh nên tôi vẫn xếp vào trong dạng này.

Dạng 5
Dạng 6
Dạng 7

3. Lỗi gập giấy.

Gập giấy cũng rơi vào trường hợp không có giới hạn về chủng loại.

Dạng 8
Dạng 9

3. In lệch màu.

Dạng 10
Dạng 11

4. Tem có cầu nối.

Mỗi tờ có 112 tem chia 2 mảng, ở giữa 2 mảng có một khoảng trắng ở giữa tạo thành cầu nối tem.

Dạng 12

IN THỬ MÀU XANH

1. Lỗi gập giấy.

Dạng 13
Dạng 14

IN THỬ ĐỤC RĂNG

Đây là những mẫu do người chơi tự đục chứ không có bản đục răng cho những mẫu tem in thử này.

Các mẫu in thử có răng là do người chơi tự tạo ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap