Tem Napoléon III dùng ở Đông Dương


Tem Napoléon III dùng tại Đông Dương có 2 loại: một loại là tem Pháp dùng tại Đông Dương, một loại là tem Pháp phát hành dùng riêng cho các nước thuộc địa.

TEM NAPOLÉON III CỦA PHÁP DÙNG TẠI ĐÔNG DƯƠNG

Trong quý 1/1863, mẫu tem Napoléon III 20c không răng của Pháp bắt đầu được bán tại bưu điện Nam Kỳ, nó xuất hiện trước khi những con tem thuộc địa đầu tiên (con Ó 10c và con Ó 40c) được vận chuyển từ Pháp tới Cochinchine vào đầu tháng 5/1863. Sau này tôi còn thấy giá mặt Napoléon III 10c không răng và có răng; Napoléon III 20c có răng của Pháp cũng được dùng để gửi thư tại Cochinchine, tổng cộng có 4 mẫu như dưới đây:

10c không răng | Phát hành 1860

20c không răng | Phát hành 1860

10c có răng | Phát hành tháng 8/1862

20c có răng | Phát hành tháng 8/1862

TEM NAPOLÉON III DÙNG RIÊNG CHO CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA

Tới năm 1871-1872, Pháp cho phát hành 4 mẫu Napoléon III 1c, 5c, 30c, 80c dành riêng cho các thuộc địa, tất cả đều là tem không răng, khác với phiên bản lưu hành tại Pháp là tem có răng. Riêng mẫu Napoléon 5c gần như không thể phân biệt tem lưu hành tại Cochinchine với tem lưu hành tại Pháp nếu không phải là tem chết đóng dấu vì sự giống nhau đến gần tuyệt đối. Mẫu Napoléon 1c và 80c đặc biệt hiếm trên phong bì, tôi chỉ thấy tem chết đóng dấu được rao bán chứ tem ở trên bì thư rất ít.

1c không răng | Phát hành 1872

5c không răng | Phát hành 1872

30c không răng | Phát hành 1871

80c không răng | Phát hành 1871

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap