Sắc lệnh về việc tính cước bưu ảnh dựa theo số từ | 23/05/1910


Tóm tắt sắc lệnh:

Nội dungHiệu lực
Ngày 23/5/1910, sắc lệnh số 177 cùng các nghị định ban hành ngày 8/10/1909 và 26/11/1909 cho phép viết tay trên bưu thiếp và danh thiếp với mức cước 5c khi gửi đi Pháp và thuộc địa với điều kiện là độ dài lời nhắn phải < 5 từ.23/5/1910

Dưới đây là hình ảnh trích dẫn từ sắc lệnh, tôi có tô màu phần quan trọng.

Sau khi sắc lệnh 17 được thông qua, có rất nhiều bưu ảnh dán với mức cước 5c đã được gửi đi. Bởi bưu ảnh có hình xuất hiện ngày càng nhiều và nhu cầu của người gửi đôi khi chỉ là tặng các tấm thiệp cho nhau kèm một vài lời chúc. Đây là một cách bưu điện khuyến khích việc gửi bưu ảnh thông qua giảm phí cho người gửi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap