Sắc lệnh về tỷ giá chuyển đổi giữa Piastre, cent và Franc, centimes để bán tem bưu chính | 15/9/1920


Tóm tắt nghị định:

Nội dungHiệu lực
Ngày 10 tháng 9 năm 1920, sắc lệnh của Toàn quyền Đông Dương đã thay đổi tỷ lệ chuyển đổi giữa Piastre cent / France centime để bán tem bưu chính và xác định biểu cước bưu chính mới cho dịch vụ nội địa Đông Dương. Tem bưu chính được bán với giá bằng một nửa giá mặt của chúng do tỷ giá Piastre cent / France centime tăng từ 1:2,5 lên 1:5. Văn bản có hiệu lực từ 15/9/1920.15/9/1920

Dưới đây là nguyên gốc tiếng Pháp được trích dẫn từ Nghị định:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap