Sắc lệnh số 71 ngày 2/4/1879 về biểu cước bưu chính mới


Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Béliard ký ban hành tại Sài Gòn ngày 2/4/1879, nó được ban hành để thực thi Nghị định 4/2/1879 về biểu thuế bưu chính gửi đi nước ngoài áp dụng cho các thuộc địa Pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap