Quyết định số 139 của Thống đốc Nam Kỳ về việc thành lập bưu cục Cần Giuộc (Cangioc) ngày 1/7/1885


Theo quyết định số 139 của Thống đốc Nam Kỳ ban hành ngày 27/6/1885, bưu cục Cần Giuộc (Cangioc) sẽ được mở để phục vụ bưu chính và điện tín từ ngày ngày 1/7/1885.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap