Quyết định số 138 của Thống đốc Nam Kỳ về việc thành lập bưu cục Cà Mau ngày 3/7/1883


Theo quyết định số 138 của Thống đốc Nam Kỳ, bưu cục Cà Mau được thành lập ngày 3/7/1883 để bán tem và thu thuế bưu chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap